Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/vhosts/imzakampanyam.com/httpdocs/v3/inc/ayar.php on line 60
 HER ŞEYİN SOSYOLOJİSİ OLUR AMA SOSYOLOJİ'NİN AÖF'Sİ OLMAZ İmza Kampanyası
imzakampanyam
HER ŞEYİN SOSYOLOJİSİ OLUR AMA SOSYOLOJİ'NİN AÖF'Sİ OLMAZ imza kampanyası
    
    

İMZALAYANLAR

934

GÖRÜNTÜLENME

7.903

HEDEFLENEN İMZA

5.000

Hemen imzala

Kampanyayı başlatan MARLENAMED
SOSYOLOGLAR VE SOSYOLOG ADAYLARI GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN...


Anadolu,Erzurum ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümlerinin İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesine Yönelik TEKLİF:

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları,

GEREKÇE

Ülkemizde sosyoloji bölümleri, bilindiği üzere, 2009 yılına kadar sadece örgün öğretim veren Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinde (DTCF dahil) yer alan 4 yıllık bir lisans programıdır.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 10.02.2010 tarihli ve 2010.4 numaralı kararına göre sosyologlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü’nün (A-4) numaralı bendi kapsamında değerlendirmesinin uygun olduğuna karar verilmesi, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın da YÖK kararına uygun görüşler vermeleri nedeniyle 10.12.2010 tarih 2010/1092 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, kamuda çalışan sosyologlar Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilmiştir.

Söz konusu bu karar, kamuda Teknik Hizmetler Sınıfı’na dahil edilen sosyologların yetiştirildiği sosyoloji bölümlerinin de, bu anlamda, “teknik bir eğitim alan ve teknik bir hizmet veren” kişilerin öğrenim gördükleri bölümler olarak kabul edilmesinin bir sonucudur.

Sosyoloji bölümleri değişen yıllar içerisinde sadece kitapların okunarak bitirilebileceği bir bölüm olmaktan çıkmış, bilimsel bilgiye ulaşmanın onlarca değişik yol, yöntem ve tekniklerinin öğretildiği, saha/ alan araştırması temellinde bilgi üreten bölümler olarak çalışmaya başlamışlar; değişen toplum ve ihtiyaçlar, bahsedilen kaynaklarla yetiştirilen sosyologlar da kitapların dışında yer almayan/ alamayan pek çok farklı anomik yapıyı, ilişkiyi bulma/ açıklama ve çözümleme faaliyetine girişmişlerdir.

Sosyoloji biliminin değişen içeriğine adapte olmaya çalışan örgün sosyoloji bölümleri bile bazı yönlerden alan ve saha araştırması yöntem ve teknikleri konusunda eksiklikler yaşarken, AÖF’de açılan ve ismi “sosyoloji” olan bölümün, ülkemizdeki çağdaş sosyoloji bilimini yeniden “kütüphaneden yapılabilecek bir etkinlik” olarak algılanmasını sağlayacak, bilimsel çalışmanın en önemli göstergelerinden biri olan evrensel olma/ kalabilme yarışından ülkemizi geride bırakacak ve sosyologların sunduğu hizmetlerin de niteliksel olarak ciddi anlamda gerilemesine ve hatta kalitesizleşmesine yol açabilecektir.

Sosyoloji bilimi bu yönüyle “uzaktan eğitimle” verilebilecek bir öğretim programı da değildir. Yüz yüze, hoca ve öğrenci arasında uygulamada öğrenilebilecek pek çok tekniğin kavratılması gereken bir bilimdir. AÖF bünyesinde hali hazırda açılan sosyoloji bölümünün ders programları incelendiğinde 8 dönemdeki dersler içinde, “Araştırma yöntem ve teknikleri” dersinin 1 dönem ve 1 ders olarak okutulduğunu söylemekle birlikte; bu derste edinilen bilgilerin, ders programındaki tüm derslere uygulanması gerektiğinin unutulmaması ayrıca araştırma yapılamayan bir sosyoloji lisans programının, sosyoloji lisans programı olamayacağını da ifade etmek de bir zorunluluktur.

AÖF’den mezun olacak öğrencilerin “sosyolog” unvanı almaları ise gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilme potansiyelleri düşük olan bu mesleğin önüne büyük rakamlarda rakiplerin çıkmasının yanı sıra; “üniversite mezunlarının işsizliği”, iş bulabilenlerin karşılaşacağı “ücret politikaları”nda meydana gelebilecek düşüşler; iş hayatında sosyolojik bilgiye duyulan ihtiyacın yukarıda da bahsedilen nedenlerle AÖF sosyoloji bölümü mezunları tarafından verilemeyecek olması, sosyoloji biliminin ister mikro ister mezzo isterse makro kuram/ kavram çalışmalarında alan araştırmaları yönünün, bu öğretim modeliyle, sosyolog adayına aktarılamayacağı, dolayısıyla bu programdan mezun olan kişilerin sosyologluk mesleğinin ödev ve sorumluluklarını yerine getiremeyecek olmaları, YÖK ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Sosyologların kamuda Teknik Hizmet Sınıfına dahil edilmeleri ve sosyologların kamu kurum ve kuruluşlarında “teknik meslek eleman”ı olmaları gerekçeleriyle yukarıdaki değişiklik teklifinin kabulünü arz ederim.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek üzere;
Anadolu,Erzurum ve İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bünyesinde Açılan Sosyoloji Bölümünün İsim Değişikliği ve Mezun Olunduğunda Hak Edilecek Unvanın Değiştirilmesi.

1- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam eden 4 yıllık; sosyoloji lisans programının adının “Davranış Bilimleri” olarak değiştirilmesi,

2- Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 4 yıllık; Davranış Bilimleri lisans programından mezun olanların “Davranış Bilimci” olarak unvan almaları hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Resim yükleyebilirsinVideo ekleyebilirsin

GÖNDER

* JPG, PNG, GIF, BMP geçerlidir.
* YouTube, İzlesene, Vimeo önerilir.

İmza haritası

Türkiye: 929 imza     Dünya: 5 imza

Devamını göster

253 yorum

Sen de bir şeyleri düzeltmek mi istiyorsun ?

Bunun için hemen bir kampanya başlat. Dünyanın her yerinden destekçiler kazan, tüm destekçilerin ile iletişim halinde ol ve amacına ulaş!

İmza kampanyası başlat Kampanyalar