Emekilerin sendika hakkı için AİHM'e acil çağrı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI. STRAZBURG/FRANSA Türkiye Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında engeller ile yasakların hiç eksik olmadığı bir ülkedir. Bu hakların en önemlilerinden olan, sendika hakkını kullanımında, devletten kaynaklı ciddi sıkıntılar var. Kamu otoritesinin keyfi bir şekilde çıkardığı bu engeller nedeniyle, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23/4 fıkrası ile İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 11. maddesi olmak üzere, Türkiye devleti tarafından, anayasanın 90. maddesine uygun olarak onaylanmış ve taraf olunmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgede “herkese” tanınmış olan sendika hakkı özgürce kullanılamamaktadır. Nitekim Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) Öğrenci Gençlik Sendikası (GENÇ-SEN) ile bağımsız yargı mensupları sendikası (YARGI-SEN) hakkında mahkemelerce kapatma kararları verilmiştir. Bunlardan EMEKLİ-SEN 12 Temmuz 1995 tarihinde, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmelerde “herkese” tanımış olan sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını kullanan emekliler tarafından, kurulmuş bir sendikadır. Emekli-Sen kuruluşla birlikte Türkiye’de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve uluslararası alanda ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu (FERPA) üye olmuştur. Sendika kuruluşundan itibaren, engellerle karşılaşmış ve hakkında çeşitli defalar kapatma davaları açılmıştır. Bu davalar genelde sendikanın lehine sonuçlanmış ve lehteki bu yargı kararları kesinleşmiştir. Kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına rağmen, kamu otoritesi sendikayı kapattırma girişimlerinden vazgeçmemiş ve dava açmaya devam etmiştir. Kamunun ısrarlı takibi sonucu, sendikanın kurulmasından 12 yıl sonra, 09 Ekim 2007 tarihinde Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, anayasanın 51. maddesine dayandırdığı bir kararla, EMEKLİ-SEN’in kapatılmasına karar vermiştir. EMEKLİ-SEN’in temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin yerel mahkeme kararını onaması üzerine iç hukuk yolları tükenmiş ve dosya, 18 Haziran 2008 tarihinde sendika tarafından, bir insan hakkı olan sendika hakkının kullanımının engellenmesindeki ihlalleri incelemek üzere, mahkemenize gönderilmiş ve mahkemeniz tarafından 31846/08 no ile kayda alınmıştır. Aynı şekilde EMEKLİ-SEN’in üyeleri adına açtığı bir alacak davası da, sendikanın, üyeleri adına dava açma ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve dosya 2006 yılında mahkemenize gönderilmiştir. Bu dosya da, 40903/06 başvuru no ile halen mahkemeniz kayıtlarındadır. Mahkemenizin ilgili Dairesi 2011 yılında iki dosyayı birleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin sendikanın iddialarına cevapları ile sendikanın karşı cevaplarını almış ise de dosyalar bu güne kadar sonuçlandırılmamıştır. Dosyaların sonuçlandırılmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu gün sayıları 11 milyonu bulmuş ve insani yaşama olanakları ellerinden alınmış olan emeklileri mağdur eden uygulamalarının devamına yol açmaktadır. Türkiye gibi insan hakları sicili bozuk olup, örgütlenme özgürlüğünü engelleyici birçok hükmü anayasası ile yasalarında bulunduran bir ülkenin, temel özgürlüklerin kullanımındaki ihlaller için, uluslararası hukuk kurumları tarafından, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, hakların serbestçe kullanılmasının önünü açacağı bilinen bir gerçektir. Bizler aşağıda imzası bulunanlar, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve mağduriyetleri herkesin malumu olan 11 milyon emeklinin daha fazla mağdur olmaması için, sendika hakkını serbestçe kullanabilecekleri, düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan, mahkemeniz kararının gecikmeden verilmesini önemli bulmaktayız. Başkanlığınızın konuyu ivedilikle ele alacağı inancıyla saygılar sunarız. ENGLISH AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI. STRAZBURG/FRANSA Türkiye Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında engeller ile yasakların hiç eksik olmadığı bir ülkedir. Bu hakların en önemlilerinden olan, sendika hakkını kullanımında, devletten kaynaklı ciddi sıkıntılar var. Kamu otoritesinin keyfi bir şekilde çıkardığı bu engeller nedeniyle, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23/4 fıkrası ile İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 11. maddesi olmak üzere, Türkiye devleti tarafından, anayasanın 90. maddesine uygun olarak onaylanmış ve taraf olunmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgede “herkese” tanınmış olan sendika hakkı özgürce kullanılamamaktadır. Nitekim Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) Öğrenci Gençlik Sendikası (GENÇ-SEN) ile bağımsız yargı mensupları sendikası (YARGI-SEN) hakkında mahkemelerce kapatma kararları verilmiştir. Bunlardan EMEKLİ-SEN 12 Temmuz 1995 tarihinde, Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin milletlerarası sözleşmelerde “herkese” tanımış olan sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını kullanan emekliler tarafından, kurulmuş bir sendikadır. Emekli-Sen kuruluşla birlikte Türkiye’de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve uluslararası alanda ise Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesi Emekli ve Yaşlı Sendikaları Federasyonu (FERPA) üye olmuştur. Sendika kuruluşundan itibaren, engellerle karşılaşmış ve hakkında çeşitli defalar kapatma davaları açılmıştır. Bu davalar genelde sendikanın lehine sonuçlanmış ve lehteki bu yargı kararları kesinleşmiştir. Kesinleşmiş olan mahkeme kararlarına rağmen, kamu otoritesi sendikayı kapattırma girişimlerinden vazgeçmemiş ve dava açmaya devam etmiştir. Kamunun ısrarlı takibi sonucu, sendikanın kurulmasından 12 yıl sonra, 09 Ekim 2007 tarihinde Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, anayasanın 51. maddesine dayandırdığı bir kararla, EMEKLİ-SEN’in kapatılmasına karar vermiştir. EMEKLİ-SEN’in temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin yerel mahkeme kararını onaması üzerine iç hukuk yolları tükenmiş ve dosya, 18 Haziran 2008 tarihinde sendika tarafından, bir insan hakkı olan sendika hakkının kullanımının engellenmesindeki ihlalleri incelemek üzere, mahkemenize gönderilmiş ve mahkemeniz tarafından 31846/08 no ile kayda alınmıştır. Aynı şekilde EMEKLİ-SEN’in üyeleri adına açtığı bir alacak davası da, sendikanın, üyeleri adına dava açma ehliyetine sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ve dosya 2006 yılında mahkemenize gönderilmiştir. Bu dosya da, 40903/06 başvuru no ile halen mahkemeniz kayıtlarındadır. Mahkemenizin ilgili Dairesi 2011 yılında iki dosyayı birleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin sendikanın iddialarına cevapları ile sendikanın karşı cevaplarını almış ise de dosyalar bu güne kadar sonuçlandırılmamıştır. Dosyaların sonuçlandırılmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu gün sayıları 11 milyonu bulmuş ve insani yaşama olanakları ellerinden alınmış olan emeklileri mağdur eden uygulamalarının devamına yol açmaktadır. Türkiye gibi insan hakları sicili bozuk olup, örgütlenme özgürlüğünü engelleyici birçok hükmü anayasası ile yasalarında bulunduran bir ülkenin, temel özgürlüklerin kullanımındaki ihlaller için, uluslararası hukuk kurumları tarafından, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, hakların serbestçe kullanılmasının önünü açacağı bilinen bir gerçektir. Bizler aşağıda imzası bulunanlar, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve mağduriyetleri herkesin malumu olan 11 milyon emeklinin daha fazla mağdur olmaması için, sendika hakkını serbestçe kullanabilecekleri, düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak olan, mahkemeniz kararının gecikmeden verilmesini önemli bulmaktayız. Başkanlığınızın konuyu ivedilikle ele alacağı inancıyla saygılar sunarız. Turkey is a country where the obstacles and prohibitions against the fundamental rights and liberties are never missing. There are serious problems when it comes to union rights, which is one of the most important fundamental rights. Because of the obstacles that the public authority arbitrarily creates; the union rights that are supposedly vested for “everyone” and regulated in the Article 23/4 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 11 of the European Convention on Human Rights and the international agreements concerning the basic rights and liberties which Turkey became a party of and were approved in accordance with the Article 90 of Turkish Constitution cannot freely be used. As a matter of fact, the Union of Retired Employees and the Student Union which are affiliated to the Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey and the Union of Judges and Prosecutors have been abolished by the court. The Union of Retired Employees (Emekli-Sen) was founded on 12 July 1995 by the retirees who were using their union rights regulated in international agreements concerning basic rights and liberties which are vested for everyone. This union became a member of Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey and FERPA an affiliate of European Trade Union Confederation (ETUC). The Union encountered with obstacles and litigations for the aim of liquidation starting from its foundation. These litigations have come to conclusion in favour of the union and these rulings have become definite. Despite of the aforementioned conclusive verdicts, the public authority kept trying to shut the union down with new lawsuits. 12 years after the foundation of the union, on 9 October 2007, the 17.Ankara Civil Court has shut the union down with the verdict based on the Article 51 of the Turkish Republic Constitution. Upon the approbation ruling of the 4.Civil Division of the Supreme Court about the appeal by the Retirees Union, the national law approaches have been exhausted. The issue has been sent to your Court in order to examine the violations against the use of union rights and registered with the number 31846/08 by the Court. Likewise, a personal action lawsuit which the Retirees Union filed on behalf of its members was rejected by the Turkish Court and has been carried to your Court in 2006. This suit has been recorded with the number 40903/06 by your Court as well. The concerned division of your Court has united these two lawsuits in 2011 and received the response of the Turkey against the claims of the union and the reply of the Retirees Union against the aforementioned response of the Turkey. However, the cases still have not been concluded. Owing to the fact that these two lawsuits have not been come to a conclusion, the unjust practices of Turkey that damage 11 million retirees who are deprived from right to live in humane conditions. It is a well-known fact that a country which has a bad record of the use of human rights has prohibitive provisions in its constitution against freedom of organization like Turkey, should be inspected by international institutions about basic rights and liberties violations and these institutions should impose sanctions for its violations. This may pave the way for the capability of freely use of rights. We, the people who signed this document, find it extremely important that the verdict on this issue to be given promptly in order to end the unjust treatment against 11 million retirees who live in Turkish Republic and provide the regulations needed to allow them to use their union rights freely. We believe that the Court will urgently cover the issue in hand. Best regards.

Aşağıdaki bilgileri girerek hemen imzala

${error.firstName}
${error.email}

${error.city}

İmza kampanyalarının daha güçlü olup sesini daha çok kişiye duyurabilmesi için bize destek ver!

Hemen KREOSUS sayfamızdan desteğini başlat! Desteğiniz yazılım, tanıtım ve yönetim masraflarımızın karşılanmasında kullanılacaktır.