Kamu Kurumları

İmzala

hello

hello dear

500

hedef

0

imza

3

görüntülenme
İmzala

4D Kadrosu ile sürekli işçi olarak kadroya alınanlara sözleşmedeki maaşları ödensin

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri 02 Nisan 2018 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir.Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği iş kolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakların, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması sureti ile oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir..." hükmüne yer verilmiştir.Buna göre; 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu m.36/1 hükmüne göre " ...toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir." Hükmü gereği ücretlerin sözleşmedeki gibi yatırılması gerekmektedir. Ayrıca aynı işe aynı eğitimle farklı ücretler verilmekte , eş tayini ve diğer kamu işçilerinde olan ikramiye vs olmaması büyük adaletsizliğe sebep olmaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden sözleşme hükümlerinin işçi lehine uygulanması 2019 da yapılacak yeni bir Toplu İş Sözleşmesi ile bütün bu konuklardaki adaletsizlik giderilerek yeniden duzenlemesini talep ediyoruz...

500

hedef

4

imza

103

görüntülenme
İmzala

ziraat bankası

500

hedef

0

imza

16

görüntülenme
İmzala

Türkiye rapciler Federasyonu kurulsun

Biz gencler türkiye rapciler Federasyonu kurulmaşının istiyoruz. Hadi sende destek ol bize

1,000,000

hedef

1

imza

54

görüntülenme
İmzala

Zinasuçolsun

500

hedef

1

imza

45

görüntülenme
İmzala

Bekçi alım yaşı 35 olsun

imza kampanyasına katılarak ve paylaşarak  desteklerinizi bekliyoruz Saygılarla... POMEM alımlarında yaşanan sıkıntıların bir kısmını düzeltip vatanını seven ön lisans mezunu kardeşlerimize tanıdığınız bu fırsatı Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile Polis alımlarında da bekliyoruz. Geçmiş yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar nedeni ile aksaklıklar yaşanmıştı. Bu aksaklıkların giderilmesi için Binlerce gencin yaş sınırından dolayı Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile Polis olma yolu kapanmıştır. Birçok üniversite ve Lise mezunu bir kez başvuru şansı bile bulamamıştır.   Ayrıca yeni düzenlenen yönetmeliğe göre Orta öğretim ile İlk Okul mezunlarına tanınan yeni haktan dolayı yine YAŞ’tan mağdur olan binlerce gencin hayallerine ulaşabilmesi için Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile Polis YAŞ sınırının 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) ibaresini (1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması (1 Ocak 1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) isteniyor.   Ayrıca Çarşı ve mahalle bekçisi 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ibaresini (1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) olarak düzenlenmesini siz büyüklerimizden talep ediliyor.   Mağdur olan binlerce üniversite, önlisans,  lise ve ilkokul mezunun bu talebinin devlet büyükleri tarafından karşılıksız bırakılmayacağına yürekten inanan yaş mağdurları taleplerinin görülmesini istiyor. İşte kendi kalemlerinden talepleri!   Bizler Fethi Sekin Ömer Halisdemir'ler Olmak İsteyen Gençleriz! 2019 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile POLİS ALIMLARINDA; YAŞ SINIRININ Gün alma ibaresinin kaldırılmasını YAŞIN çıkarılabileceği yüksek seviye ye çıkarılması ve BAYANLARA da maksimum kontenjan ayrılmasını talep ediyoruz.   2019 çarşı ve mahalle bekçisi ile polis alımlarına ilişkin; vatanını, milletini, bayrağını savunmanın yaşı ve cinsiyeti olduğunu düşünmüyoruz.   15 Temmuz gecesi yaşımıza ve cinsiyetimize bakmadan 7’den 70’e meydanlara inerek, ardından 1 ay boyunca meydanlarda demokrasi nöbetleri tutarak neler yapabileceğimizi gösterdik.  Vatanımızı korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız. Gerekirse her türlü parkur testlerine de girmeye razıyız. Memur olma yaşı 35 iken o şanlı ve kutsal üniformaları giymenin yaşı neden 30 olsun!   Bu hususlar dahilinde siz devlet büyüklerimizin gerekli olan düzenlemeleri yapacağı inanıyor, gerekenin yapılmasını arz ediyoruz. Saygılarımızla çarşı ve mahalle bekçisi ile polis yaş mağdurları. 

500

hedef

5

imza

242

görüntülenme
${ item.date }

${ item.name }

${ item.description }

${item.target}

hedef

${item.signCount}

imza

${item.viewers}

görüntülenme