Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olsun imza kampanyası

1,000

hedeflenen

135

imzalayan

2,646

görüntülenme
Kampanyayı başlatan Tülay Bilici
22.02.2020

Hemen Paylaş

Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olsun
Değerli Milli Eğitim Bakanı, Değerli Milletvekilleri, Değerli Eğitimciler, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan düzenlemeler sonucunda geliştirilen 4+4+4 eğitim sisteminde ilköğretime başlama yaşının 66 aya çekilmesi ile okulöncesi eğitimin önemi daha da fazla ortaya çıkmıştır. 4+4+4 sisteminin iki önemli amacı;toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi,ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir. Yeni düzenleme ile ilköğretim birinci sınıfa, o eğitim öğretim yılı için 30 Eylül itibariyle 66. ayını dolduranlar kayıt olacaktır, aileleri yazılı olarak başvurursa 60-65 ay arası olan çocuklarda 1.Sınıfa kayıt edileceklerdir. Daha önceki uygulamada ise o yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 72. ayını dolduranlar kayıt olmaktaydı. Elbette okullaşma yaşının aşağılara çekilmesi biz eğitimciler içinde önemsenmektedir. Ancak ülkemizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı istenen düzeyde olmadığından, 1. sınıfta okul öncesi eğitim almış ve okul öncesi eğitim almamış çocuklar arasında fiziksel, bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişim farklılıkları görülecektir. Bu farklılıklardan doğan dezavantajlar sınıf öğretmenlerimizin kaliteli bir eğitim vermelerini güçleştirecek, en önemlisi de öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal problemler yaşamalarına sebep olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın halen devam eden“3, 4, 5 Erken Eğitimi Seç” kampanyasını destekliyoruz ancak zorunlu temel eğitime başlamadan bir yıl önce öğrencinin okul öncesi eğitimi almasının zorunlu olmasını talep ediyoruz. Zorunlu okul öncesi eğitimi alıp, tüm gelişim alanlarında desteklenen öğrenci 1. sınıfa başlamaya hazır olacaktır. Okul öncesi eğitimde %100 okullaşma hedefine ulaşmak adına “3, 4, 5 Erken Eğitimi Seç” kampanyası dahilinde 3-4 yaşın özendirilmesi, 5 yaşın ise zorunlu eğitim sistemine dahil edilmesini öneriyoruz. ÖNCÜ-DER

Yorumlar 26

 1. Fadime Özcan 08.09.2018 08:19
  08.09.2018 08:19
  zorunlu olması gercekten gerekli.. eğitimin en temel noktası. 0.6 yasa uzmanlar bu kadar dikkat cekerken ülkemizde zorunlu olmaması çok üzücü
 2. Duru eren 12.09.2014 18:49
  12.09.2014 18:49
  Sağlıklı bir nesil için okul öncesi eğitiminin zorunlu olmasını destekliyorum
 3. Neslihan eren 12.09.2014 18:45
  12.09.2014 18:45
  Sağlıklı bir nesil için okul öncesi eğitiminin zorunlu olmasını destekliyorum
 4. ${item.displayName} ${item.date}
  ${item.comment}

1,000

hedeflenen

135

imzalayan

2,646

görüntülenme

Hemen imzala

${error.firstName}
${error.lastName}
${error.email}

Hemen Paylaş!